Kontakt

Inwestor

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

tel. (58) 32 64 997

email: sekretariat@zdwgdansk.pl

Jednostka projektowa:

Europrojekt Gdańsk S.A.

ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

tel. (058) 323 99 98, fax (058) 323 99 99

email: europrojekt@europrojekt.pl