Spotkania informacyjne

Witamy szanownych Państwa na stronie internetowej dot. spotkań informacyjnych dla zadania inwestycyjnego:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 221 NA ODCINKU

M. NOWA KARCZMA – KOŚCIERZYNA (DO WĘZŁA Z OBWODNICĄ KOŚCIERZYNY)

Prezentacja rozwiązań projektowych dotyczących w/w zadania. W trakcie, jak również po spotkaniu, będzie możliwość zgłaszania wniosków/zastrzeżeń do prezentowanych rozwiązań projektowych.

Po zapoznaniu się inwestycją istnieje możliwość złożenia uwag w formie pisemnej w terminie do dnia 30.03.2022r.:

  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk lub
  • faksem na nr (58) 32 64 999 lub
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdwgdansk.pl z dopiskiem „Spotkania informacyjne – Rozbudowa i Przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 221 Na Odcinku M. Nowa Karczma-Kościerzyna (Do Węzła Z Obwodnicą Kościerzyny)”.

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:

Spotkania w gminie nowa Karczma oraz Kościerzyna odbędą się w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams w terminie:

Gmina Nowa Karczma: Wtorek 22 marca 2022 roku, godz. 17:00

Link do spotkania: kliknij tutaj aby otworzyć nowe okno

Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu online możliwe będzie wzięcia w nich udziału osobiście pod wskazanym adresem: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5

Gmina Kościerzyna: Środa 23 marca 2022 roku, godz. 16:00,

Link do spotkania: kliknij tutaj aby otworzyć nowe okno

Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu online możliwe będzie wzięcia w nich udziału osobiście pod wskazanym adresem: Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9

Spotkanie informacyjne w mieście Kościerzyna odbędzie się:

Czwartek 31 marca 2022 roku o godz. 11:00 pod adresem: Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego – Kościerzyna, ul. 3 Maja 9

Szczegółowe plany sytuacyjne znajdują się z zakładce mapy